ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่

Share

ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่ ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.เพชรเกษม 65 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่ มีประชากรชายจำนวน 1,027 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,140 คน รวมเป็น 2,167 คน

ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 302 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 186 หลัง ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปู่เย็นย่าคำยังอยู่

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.เพชรเกษม 65

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 1,027 คน

ประชากรหญิง: 1,140 คน

ประชากรรวม: 2,167 คน

จำนวนครัวเรือน: 302 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 186 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share