ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน

Share Button

ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1ถ.ช่างอากาศอุทิศ ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน มีประชากรชายจำนวน 191 คน และประชากรหญิงจำนวน 215 คน รวมเป็น 406 คน

ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 98 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 81 หลัง ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1ถ.ช่างอากาศอุทิศ

ถนน: ช่างอากาศอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 191 คน

ประชากรหญิง: 215 คน

ประชากรรวม: 406 คน

จำนวนครัวเรือน: 98 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 81 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button