ชุมชนปิ่นเจริญ 2

Share Button

ชุมชนปิ่นเจริญ 2 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.สรณคมน์ ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนปิ่นเจริญ 2 มีประชากรชายจำนวน 1,489 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,603 คน รวมเป็น 3,092 คน

ชุมชนปิ่นเจริญ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 640 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 910 หลัง ชุมชนปิ่นเจริญ 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปิ่นเจริญ 2

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.สรณคมน์

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,489 คน

ประชากรหญิง: 1,603 คน

ประชากรรวม: 3,092 คน

จำนวนครัวเรือน: 640 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 910 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button