ชุมชนปิ่นเจริญ 1

Share

ชุมชนปิ่นเจริญ 1 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.สรณคมน์ ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนปิ่นเจริญ 1 มีประชากรชายจำนวน 3,011 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,687 คน รวมเป็น 5,698 คน

ชุมชนปิ่นเจริญ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 590 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 568 หลัง ชุมชนปิ่นเจริญ 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปิ่นเจริญ 1

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.สรณคมน์

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 3,011 คน

ประชากรหญิง: 2,687 คน

ประชากรรวม: 5,698 คน

จำนวนครัวเรือน: 590 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 568 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share