ชุมชนปิยะวัชร

Share Button

ชุมชนปิยะวัชร ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 48 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนปิยะวัชร มีประชากรชายจำนวน 241 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 541 คน

ชุมชนปิยะวัชร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนปิยะวัชร มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปิยะวัชร

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 48

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: พระโขนง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 241 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 541 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button