ชุมชนปากคลองสองห้อง

Share Button

ชุมชนปากคลองสองห้อง ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยอ่อนนุช 63 ถนน  แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนปากคลองสองห้อง มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 167 คน รวมเป็น 217 คน

ชุมชนปากคลองสองห้อง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 56 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนปากคลองสองห้อง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปากคลองสองห้อง

เขต: ประเวศ

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยอ่อนนุช 63

ถนน: 

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 167 คน

ประชากรรวม: 217 คน

จำนวนครัวเรือน: 56 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button