ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย)

Share

ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย) ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 29 ด้านฝั่งซ้าย ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย) มีประชากรชายจำนวน 745 คน และประชากรหญิงจำนวน 755 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย) มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งซ้าย)

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 29 ด้านฝั่งซ้าย

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 745 คน

ประชากรหญิง: 755 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share