ชุมชนปรีชา 1

Share Button

ชุมชนปรีชา 1 ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ปรีชา 1 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนปรีชา 1 มีประชากรชายจำนวน 271 คน และประชากรหญิงจำนวน 280 คน รวมเป็น 551 คน

ชุมชนปรีชา 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 163 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 105 หลัง ชุมชนปรีชา 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปรีชา 1

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ปรีชา 1

ถนน: สาธุประดิษฐ์

แขวง: บางโพงพาง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 271 คน

ประชากรหญิง: 280 คน

ประชากรรวม: 551 คน

จำนวนครัวเรือน: 163 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 105 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button