ชุมชนประสาทศีล

Share

ชุมชนประสาทศีล ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 13 ซ.อ่อนนุช 17 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนประสาทศีล มีประชากรชายจำนวน 297 คน และประชากรหญิงจำนวน 265 คน รวมเป็น 562 คน

ชุมชนประสาทศีล มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 92 หลัง ชุมชนประสาทศีล มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประสาทศีล

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 13 ซ.อ่อนนุช 17

ถนน: พัฒนาการ

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 297 คน

ประชากรหญิง: 265 คน

ประชากรรวม: 562 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 92 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share