ชุมชนประยงค์แย้ม

Share

ชุมชนประยงค์แย้ม ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พระยาสุเรนทร์ ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนประยงค์แย้ม มีประชากรชายจำนวน 199 คน และประชากรหญิงจำนวน 185 คน รวมเป็น 384 คน

ชุมชนประยงค์แย้ม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 87 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 83 หลัง ชุมชนประยงค์แย้ม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประยงค์แย้ม

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พระยาสุเรนทร์

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 199 คน

ประชากรหญิง: 185 คน

ประชากรรวม: 384 คน

จำนวนครัวเรือน: 87 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 83 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share