ชุมชนประดิษฐ์เจริญ

Share Button

ชุมชนประดิษฐ์เจริญ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 , 10 ถนน เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนประดิษฐ์เจริญ มีประชากรชายจำนวน 217 คน และประชากรหญิงจำนวน 229 คน รวมเป็น 446 คน

ชุมชนประดิษฐ์เจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 84 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 84 หลัง ชุมชนประดิษฐ์เจริญ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประดิษฐ์เจริญ

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 , 10

ถนน: เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 217 คน

ประชากรหญิง: 229 คน

ประชากรรวม: 446 คน

จำนวนครัวเรือน: 84 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 84 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button