ชุมชนประชาอุทิศ 68

Share Button

ชุมชนประชาอุทิศ 68 ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1และ 4 ซ.ประชาอุทิศ 68 ถนน ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนประชาอุทิศ 68 มีประชากรชายจำนวน 573 คน และประชากรหญิงจำนวน 576 คน รวมเป็น 1,149 คน

ชุมชนประชาอุทิศ 68 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 486 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 243 หลัง ชุมชนประชาอุทิศ 68 มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาอุทิศ 68

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1และ 4 ซ.ประชาอุทิศ 68

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 573 คน

ประชากรหญิง: 576 คน

ประชากรรวม: 1,149 คน

จำนวนครัวเรือน: 486 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 243 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button