ชุมชนประชาอุทิศ 43

Share Button

ชุมชนประชาอุทิศ 43 ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 43 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนประชาอุทิศ 43 มีประชากรชายจำนวน 360 คน และประชากรหญิงจำนวน 390 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนประชาอุทิศ 43 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 148 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนประชาอุทิศ 43 มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาอุทิศ 43

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 43

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 360 คน

ประชากรหญิง: 390 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 148 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button