ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ

Share Button

ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน ประชาอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 1,037 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,175 คน รวมเป็น 2,212 คน

ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 327 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 320 หลัง ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชาอุทิศม่วงมณีร่วมใจ

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,037 คน

ประชากรหญิง: 1,175 คน

ประชากรรวม: 2,212 คน

จำนวนครัวเรือน: 327 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 320 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button