ชุมชนประชานฤมิตร

Share Button

ชุมชนประชานฤมิตร ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ประชาราษฎ์ สาย 1 ถนน ประชานฤมิตร แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนประชานฤมิตร มีประชากรชายจำนวน 373 คน และประชากรหญิงจำนวน 412 คน รวมเป็น 785 คน

ชุมชนประชานฤมิตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 171 หลัง ชุมชนประชานฤมิตร มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนประชานฤมิตร

เขต: บางซื่อ

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ประชาราษฎ์ สาย 1

ถนน: ประชานฤมิตร

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 373 คน

ประชากรหญิง: 412 คน

ประชากรรวม: 785 คน

จำนวนครัวเรือน: 206 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 171 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button