ชุมชนปทุมทิพย์

Share Button

ชุมชนปทุมทิพย์ ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี17 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนปทุมทิพย์ มีประชากรชายจำนวน 367 คน และประชากรหญิงจำนวน 467 คน รวมเป็น 834 คน

ชุมชนปทุมทิพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 304 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 285 หลัง ชุมชนปทุมทิพย์ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนปทุมทิพย์

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กรุงเทพ-นนทบุรี17

ถนน: กรุงเทพ-นนทบุรี

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 367 คน

ประชากรหญิง: 467 คน

ประชากรรวม: 834 คน

จำนวนครัวเรือน: 304 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 285 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button