ชุมชนบ้านเจียระไน

Share Button

ชุมชนบ้านเจียระไน ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ม. 7 ถนน ราษฎร์อุทิศ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านเจียระไน มีประชากรชายจำนวน 95 คน และประชากรหญิงจำนวน 90 คน รวมเป็น 185 คน

ชุมชนบ้านเจียระไน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 46 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 46 หลัง ชุมชนบ้านเจียระไน มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านเจียระไน

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: ม. 7

ถนน: ราษฎร์อุทิศ

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 95 คน

ประชากรหญิง: 90 คน

ประชากรรวม: 185 คน

จำนวนครัวเรือน: 46 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 46 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button