ชุมชนบ้านลำกระโหลก

Share Button

ชุมชนบ้านลำกระโหลก ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบ้านลำกระโหลก มีประชากรชายจำนวน 179 คน และประชากรหญิงจำนวน 171 คน รวมเป็น 350 คน

ชุมชนบ้านลำกระโหลก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนบ้านลำกระโหลก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านลำกระโหลก

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 179 คน

ประชากรหญิง: 171 คน

ประชากรรวม: 350 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button