ชุมชนบ้านปูน

Share Button

ชุมชนบ้านปูน ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ จรัญสนิทวงศ์ 40 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบ้านปูน มีประชากรชายจำนวน 550 คน และประชากรหญิงจำนวน 700 คน รวมเป็น 1,250 คน

ชุมชนบ้านปูน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 202 หลัง ชุมชนบ้านปูน มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านปูน

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: จรัญสนิทวงศ์ 40

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 550 คน

ประชากรหญิง: 700 คน

ประชากรรวม: 1,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 202 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button