ชุมชนบ้านบึง

Share Button

ชุมชนบ้านบึง ตั้งอยู่ในเขตประเวศ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซ.อ่อนนุช 66 ถนน – แขวง ประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบ้านบึง มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 140 คน รวมเป็น 284 คน

ชุมชนบ้านบึง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 71 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนบ้านบึง มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านบึง

เขต: ประเวศ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซ.อ่อนนุช 66

ถนน: –

แขวง: ประเวศ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 140 คน

ประชากรรวม: 284 คน

จำนวนครัวเรือน: 71 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button