ชุมชนบ้านขิง

Share Button

ชุมชนบ้านขิง ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.สวนจำปี ถนน บางบอน 3 แขวง หลักสอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบ้านขิง มีประชากรชายจำนวน 424 คน และประชากรหญิงจำนวน 418 คน รวมเป็น 842 คน

ชุมชนบ้านขิง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 185 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 144 หลัง ชุมชนบ้านขิง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบ้านขิง

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.สวนจำปี

ถนน: บางบอน 3

แขวง: หลักสอง

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 424 คน

ประชากรหญิง: 418 คน

ประชากรรวม: 842 คน

จำนวนครัวเรือน: 185 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 144 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button