ชุมชนบูลไลท์

Share Button

ชุมชนบูลไลท์ ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2534

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 33 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบูลไลท์ มีประชากรชายจำนวน 267 คน และประชากรหญิงจำนวน 289 คน รวมเป็น 556 คน

ชุมชนบูลไลท์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 139 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนบูลไลท์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบูลไลท์

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2534

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 33

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 267 คน

ประชากรหญิง: 289 คน

ประชากรรวม: 556 คน

จำนวนครัวเรือน: 139 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button