ชุมชนบุญเหลือ เขต2

Share Button

ชุมชนบุญเหลือ เขต2 ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บุญเหลือ ถนน ประชาราษฎร์ สาย2 แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบุญเหลือ เขต2 มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 165 คน รวมเป็น 365 คน

ชุมชนบุญเหลือ เขต2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 123 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนบุญเหลือ เขต2 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบุญเหลือ เขต2

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บุญเหลือ

ถนน: ประชาราษฎร์ สาย2

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 165 คน

ประชากรรวม: 365 คน

จำนวนครัวเรือน: 123 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button