ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

Share

ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ริมคลองลาดพร้าว ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 380 คน และประชากรหญิงจำนวน 370 คน รวมเป็น 750 คน

ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 195 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 168 หลัง ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ริมคลองลาดพร้าว

ถนน: พระราม 9

แขวง: บางกะปิ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 380 คน

ประชากรหญิง: 370 คน

ประชากรรวม: 750 คน

จำนวนครัวเรือน: 195 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 168 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share