ชุมชนบึงบัว53

Share Button

ชุมชนบึงบัว53 ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วชิรธรรมสาธิต 53 ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบึงบัว53 มีประชากรชายจำนวน 153 คน และประชากรหญิงจำนวน 163 คน รวมเป็น 316 คน

ชุมชนบึงบัว53 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนบึงบัว53 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบึงบัว53

เขต: พระโขนง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: วชิรธรรมสาธิต 53

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 153 คน

ประชากรหญิง: 163 คน

ประชากรรวม: 316 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button