ชุมชนบึงบัว

Share Button

ชุมชนบึงบัว ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน ร่มเกล้า แขวง ลำปลาทิว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบึงบัว มีประชากรชายจำนวน 275 คน และประชากรหญิงจำนวน 292 คน รวมเป็น 567 คน

ชุมชนบึงบัว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 186 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 518 หลัง ชุมชนบึงบัว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบึงบัว

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: ลำปลาทิว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 275 คน

ประชากรหญิง: 292 คน

ประชากรรวม: 567 คน

จำนวนครัวเรือน: 186 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 518 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button