ชุมชนบำรุงสุข-บุญมา

Share Button

ชุมชนบำรุงสุข-บุญมา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบำรุงสุข-บุญมา มีประชากรชายจำนวน 624 คน และประชากรหญิงจำนวน 916 คน รวมเป็น 1,540 คน

ชุมชนบำรุงสุข-บุญมา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 261 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 261 หลัง ชุมชนบำรุงสุข-บุญมา มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบำรุงสุข-บุญมา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 624 คน

ประชากรหญิง: 916 คน

ประชากรรวม: 1,540 คน

จำนวนครัวเรือน: 261 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 261 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button