ชุมชนบำรุงรื่น

Share Button

ชุมชนบำรุงรื่น ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.วัดบำรุงรื่น ถนน ร่มเกล้า แขวง คลองสามประเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบำรุงรื่น มีประชากรชายจำนวน 130 คน และประชากรหญิงจำนวน 138 คน รวมเป็น 268 คน

ชุมชนบำรุงรื่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 73 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 73 หลัง ชุมชนบำรุงรื่น มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบำรุงรื่น

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.วัดบำรุงรื่น

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: คลองสามประเวศ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 130 คน

ประชากรหญิง: 138 คน

ประชากรรวม: 268 คน

จำนวนครัวเรือน: 73 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 73 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button