ชุมชนบางระแนะน้อย

Share

ชุมชนบางระแนะน้อย ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2550

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ซอย 30 ถนน พระราม 2 แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบางระแนะน้อย มีประชากรชายจำนวน 141 คน และประชากรหญิงจำนวน 166 คน รวมเป็น 307 คน

ชุมชนบางระแนะน้อย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 69 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 65 หลัง ชุมชนบางระแนะน้อย มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางระแนะน้อย

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2550

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 11 ซอย 30

ถนน: พระราม 2

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 141 คน

ประชากรหญิง: 166 คน

ประชากรรวม: 307 คน

จำนวนครัวเรือน: 69 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 65 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share