ชุมชนบางชันพัฒนา

Share Button

ชุมชนบางชันพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ซ.สุเหร่าบางชัน ถนน บึงกระเทียม แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบางชันพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 182 คน และประชากรหญิงจำนวน 183 คน รวมเป็น 365 คน

ชุมชนบางชันพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนบางชันพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางชันพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15 ซ.สุเหร่าบางชัน

ถนน: บึงกระเทียม

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 182 คน

ประชากรหญิง: 183 คน

ประชากรรวม: 365 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button