ชุมชนบางคอแหลม

Share

ชุมชนบางคอแหลม ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 103 ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบางคอแหลม มีประชากรชายจำนวน 1,802 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,288 คน รวมเป็น 3,090 คน

ชุมชนบางคอแหลม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 990 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 480 หลัง ชุมชนบางคอแหลม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางคอแหลม

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 103

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,802 คน

ประชากรหญิง: 1,288 คน

ประชากรรวม: 3,090 คน

จำนวนครัวเรือน: 990 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 480 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share