ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9

Share Button

ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน บางกระดี่ แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9 มีประชากรชายจำนวน 328 คน และประชากรหญิงจำนวน 346 คน รวมเป็น 674 คน

ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 121 หลัง ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 9

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: บางกระดี่

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 328 คน

ประชากรหญิง: 346 คน

ประชากรรวม: 674 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 121 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button