ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 8

Share Button

ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 8 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่8 คลองสนามชัย ถนน บางกระดี่ แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 8 มีประชากรชายจำนวน 210 คน และประชากรหญิงจำนวน 226 คน รวมเป็น 436 คน

ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 8 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 162 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 152 หลัง ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 8 มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางกระดี่ หมู่ 8

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่8 คลองสนามชัย

ถนน: บางกระดี่

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 210 คน

ประชากรหญิง: 226 คน

ประชากรรวม: 436 คน

จำนวนครัวเรือน: 162 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 152 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button