ชุมชนบางกระดี่หมู่ 2

Share Button

ชุมชนบางกระดี่หมู่ 2 ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน บางกระดี่ แขวง แสมดำ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนบางกระดี่หมู่ 2 มีประชากรชายจำนวน 296 คน และประชากรหญิงจำนวน 316 คน รวมเป็น 612 คน

ชุมชนบางกระดี่หมู่ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนบางกระดี่หมู่ 2 มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางกระดี่หมู่ 2

เขต: บางขุนเทียน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: บางกระดี่

แขวง: แสมดำ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 296 คน

ประชากรหญิง: 316 คน

ประชากรรวม: 612 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button