ชุมชนบัวเกิด

Share Button

ชุมชนบัวเกิด ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บัวเกิด ถนน บางนา-ตราด แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบัวเกิด มีประชากรชายจำนวน 294 คน และประชากรหญิงจำนวน 281 คน รวมเป็น 575 คน

ชุมชนบัวเกิด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 239 หลัง ชุมชนบัวเกิด มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบัวเกิด

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บัวเกิด

ถนน: บางนา-ตราด

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 294 คน

ประชากรหญิง: 281 คน

ประชากรรวม: 575 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 239 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button