ชุมชนบัวขาวฝั่งใน

Share Button

ชุมชนบัวขาวฝั่งใน ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. 25-51 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบัวขาวฝั่งใน มีประชากรชายจำนวน 593 คน และประชากรหญิงจำนวน 628 คน รวมเป็น 1,221 คน

ชุมชนบัวขาวฝั่งใน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 309 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 309 หลัง ชุมชนบัวขาวฝั่งใน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบัวขาวฝั่งใน

เขต: มีนบุรี

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. 25-51

ถนน: รามคำแหง

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 593 คน

ประชากรหญิง: 628 คน

ประชากรรวม: 1,221 คน

จำนวนครัวเรือน: 309 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 309 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button