ชุมชนบดินทรเดชา

Share

ชุมชนบดินทรเดชา ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ลาดพร้าว 112 ถนน ลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบดินทรเดชา มีประชากรชายจำนวน 162 คน และประชากรหญิงจำนวน 183 คน รวมเป็น 345 คน

ชุมชนบดินทรเดชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 142 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 118 หลัง ชุมชนบดินทรเดชา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบดินทรเดชา

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ลาดพร้าว 112

ถนน: ลาดพร้าว

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 162 คน

ประชากรหญิง: 183 คน

ประชากรรวม: 345 คน

จำนวนครัวเรือน: 142 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 118 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share