ชุมชนนูรุ้ลฮุดา

Share Button

ชุมชนนูรุ้ลฮุดา ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 พุทธบูชา บางมด ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนนูรุ้ลฮุดา มีประชากรชายจำนวน 219 คน และประชากรหญิงจำนวน 275 คน รวมเป็น 494 คน

ชุมชนนูรุ้ลฮุดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 104 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนนูรุ้ลฮุดา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนูรุ้ลฮุดา

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 พุทธบูชา บางมด

ถนน: ประชาอุทิศ

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 219 คน

ประชากรหญิง: 275 คน

ประชากรรวม: 494 คน

จำนวนครัวเรือน: 104 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button