ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม(คลองสี่วังเล็ก)

Share Button

ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม(คลองสี่วังเล็ก) ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ คลองสี่วังเล็ก ถนน สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม(คลองสี่วังเล็ก) มีประชากรชายจำนวน 254 คน และประชากรหญิงจำนวน 263 คน รวมเป็น 517 คน

ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม(คลองสี่วังเล็ก) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม(คลองสี่วังเล็ก) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม(คลองสี่วังเล็ก)

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: คลองสี่วังเล็ก

ถนน: สุวินทวงศ์

แขวง: แสนแสบ

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 254 คน

ประชากรหญิง: 263 คน

ประชากรรวม: 517 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button