ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา

Share Button

ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน ร่มเกล้า แขวง มีนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 220 คน รวมเป็น 425 คน

ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 68 หลัง ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา

เขต: มีนบุรี

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: ร่มเกล้า

แขวง: มีนบุรี

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 220 คน

ประชากรรวม: 425 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 68 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button