ชุมชนนูรุดดีน

Share Button

ชุมชนนูรุดดีน ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ซ.นูรุดดีน ถนน ประชาร่วมใจ แขวง ทรายกองดินใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนูรุดดีน มีประชากรชายจำนวน 99 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 215 คน

ชุมชนนูรุดดีน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 42 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 42 หลัง ชุมชนนูรุดดีน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนูรุดดีน

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7 ซ.นูรุดดีน

ถนน: ประชาร่วมใจ

แขวง: ทรายกองดินใต้

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 99 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 215 คน

จำนวนครัวเรือน: 42 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 42 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button