ชุมชนนีรชา

Share Button

ชุมชนนีรชา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. กรุงเทพวิลเลจ 2 ถนน พระยาสุเรนทร์ แขวง บางชัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนีรชา มีประชากรชายจำนวน 83 คน และประชากรหญิงจำนวน 84 คน รวมเป็น 167 คน

ชุมชนนีรชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 45 หลัง ชุมชนนีรชา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนีรชา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. กรุงเทพวิลเลจ 2

ถนน: พระยาสุเรนทร์

แขวง: บางชัน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 83 คน

ประชากรหญิง: 84 คน

ประชากรรวม: 167 คน

จำนวนครัวเรือน: 45 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 45 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button