ชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา

Share Button

ชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา มีประชากรชายจำนวน 72 คน และประชากรหญิงจำนวน 84 คน รวมเป็น 156 คน

ชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 48 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 27 หลัง ชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนิมิตใหม่พัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12

ถนน: นิมิตรใหม่

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 72 คน

ประชากรหญิง: 84 คน

ประชากรรวม: 156 คน

จำนวนครัวเรือน: 48 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 27 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button