ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข

Share Button

ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วุฒากาศ 36 ถนน วุฒากาศ แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 550 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วุฒากาศ 36

ถนน: วุฒากาศ

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 550 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button