ชุมชนนาคสถาพร 2

Share Button

ชุมชนนาคสถาพร 2 ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 12 ซ.นาคสถาพร 2 ถนน เพชรเกษม 69 แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนนาคสถาพร 2 มีประชากรชายจำนวน 358 คน และประชากรหญิงจำนวน 354 คน รวมเป็น 712 คน

ชุมชนนาคสถาพร 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 272 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 224 หลัง ชุมชนนาคสถาพร 2 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนาคสถาพร 2

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 12 ซ.นาคสถาพร 2

ถนน: เพชรเกษม 69

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 358 คน

ประชากรหญิง: 354 คน

ประชากรรวม: 712 คน

จำนวนครัวเรือน: 272 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 224 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button