ชุมชนนวลจิต

Share Button

ชุมชนนวลจิต ตั้งอยู่ในเขตวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เอกมัย 30 ถนน สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนนวลจิต มีประชากรชายจำนวน 409 คน และประชากรหญิงจำนวน 718 คน รวมเป็น 1,127 คน

ชุมชนนวลจิต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 178 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนนวลจิต มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนวลจิต

เขต: วัฒนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เอกมัย 30

ถนน: สุขุมวิท 63

แขวง: คลองตันเหนือ

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 409 คน

ประชากรหญิง: 718 คน

ประชากรรวม: 1,127 คน

จำนวนครัวเรือน: 178 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button