ชุมชนนภาศัพท์แยก 4

Share Button

ชุมชนนภาศัพท์แยก 4 ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.นภาศัพท์ ถนน สุขุมวิท 36 แขวง คลองตัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนนภาศัพท์แยก 4 มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 212 คน รวมเป็น 412 คน

ชุมชนนภาศัพท์แยก 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนนภาศัพท์แยก 4 มีกรรมการชุมชน 6 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนภาศัพท์แยก 4

เขต: คลองเตย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.นภาศัพท์

ถนน: สุขุมวิท 36

แขวง: คลองตัน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 212 คน

ประชากรรวม: 412 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 6 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button