ชุมชนนครแสงเพชร

Share Button

ชุมชนนครแสงเพชร ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 68 ถนน เพชรเกษม แขวง บางแคเหนือ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนนครแสงเพชร มีประชากรชายจำนวน 134 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 290 คน

ชุมชนนครแสงเพชร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 176 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนนครแสงเพชร มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนครแสงเพชร

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 68

ถนน: เพชรเกษม

แขวง: บางแคเหนือ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 134 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 290 คน

จำนวนครัวเรือน: 176 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button