ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31

Share Button

ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31 ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ท้ายซอยจันทน์ 31 ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31 มีประชากรชายจำนวน 294 คน และประชากรหญิงจำนวน 306 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 50 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 22 หลัง ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31

เขต: สาทร

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ท้ายซอยจันทน์ 31

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 294 คน

ประชากรหญิง: 306 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 50 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 22 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button