ชุมชนทับช้างนาลุ่ม

Share Button

ชุมชนทับช้างนาลุ่ม ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ซ.ริมคลองทับช้าง ถนน กรุงเทพ-กรีฑา แขวง สะพานสูง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนทับช้างนาลุ่ม มีประชากรชายจำนวน 119 คน และประชากรหญิงจำนวน 150 คน รวมเป็น 269 คน

ชุมชนทับช้างนาลุ่ม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนทับช้างนาลุ่ม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทับช้างนาลุ่ม

เขต: สะพานสูง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 15 ซ.ริมคลองทับช้าง

ถนน: กรุงเทพ-กรีฑา

แขวง: สะพานสูง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 119 คน

ประชากรหญิง: 150 คน

ประชากรรวม: 269 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button